Kdo ste hasiči 2 / Firefighters 2

Komediální seriál / Comedy Series 

2021 - 2022

2. série / season 2

režie / directed by Tomáš Pavlíček, Jan Haluza


Sdružení dobrovolných hasičů z malé obce Horní, v jehož čele stojí svérázný velitel Petr (Petr Rychlý), se vrátí na obrazovky v plné sestavě, včetně Mirka (Marek Holý), Edy (Radim Kalvoda), Ládi (Jaromír Nosek) i pohledné veterinářky Lenky (Jana Bernášková). I v druhé řadě budou společně čelit sebevědomému starostovi Vladimírovi (Václav Kopta), jehož velkou zálibou je znepříjemňovat Petrovi i jeho podřízeným život.

The Association of Volunteer Firefighters from the small village Horní, headed by the quirky commander Petr (Petr Rychlý), will return on the screen in its full line-up. Including Mirek (Marek Holý), Edy (Radim Kalvoda), Láďa (Jaromír Nosek) and the handsome vet Lenka (Jana Bernášková). In the second series, they will also face the self-confident mayor Vladimír (Václav Kopta), whose great hobby is to make life unpleasant for Petr and his subordinates.